Cap interés / gens d'interés

< Previous | Next >

Elessar

Senior Member
Catalan (Valencian), Spanish (Spain)
Companys del fòrum,

Creieu que és correcta la construcció "L'alumne no mostra cap interés" (concretament, l'ús de cap), tenint en compte que interés no és una cosa comptable? (un interés, dos interessos). Amb tot, he vist aquesta frase centenars de vegades.

La forma correcta no seria "gens d'interés"? (accentue tancat d'acord amb l'estàndard valencià)

A veure si algú pot llançar-hi llum,

Gràcies de bestreta! :)
 
 • Agró

  Senior Member
  Spanish-Navarre
  No veig clar que "interès" no sigui un mot contable. El diccionari de l'IEC en dóna el seu plural justament a l'entrada:
  interès [pl. -essos]

  D'altra banda he buscat exemples a la Gramàtica de Badia i, encara que no menciona la posibilitat o imposibilitat que acompanyi paraules incomptables, hi ha un exemple similar amb "garantia":

  Com a comerciant no té cap garantia.

  A mi em sonen, tots dos exemples, si més no, usuals, però no et puc dir si són correctes o normatius.
   

  betulina

  Senior Member
  català - Catalunya
  Potser es pot entendre de les dues maneres, com a comptable i com a no comptable. M'explico: potser es pot entendre com a comptable si ens referim que l'alumne no mostra interès per la ciència, ni per les manualitats, ni per la lectura, etc., i aquí sí que crec que diria "cap interès". I potser es pot entendre com a incomptable si volem dir que no mostra interès a classe, que no para atenció, etc., i llavors, sens dubte, diria "gens d'interès".

  El mateix podria passar amb "por": "no tinc gens de por" ho diria si no temo la situació a què m'haig d'encarar; en canvi, crec que diria "no tinc cap por" en el sentit de "no em fa por res", "no tinc cap fòbia".

  Tot plegat és intuïció, però. A veure si surten més idees.
   
  < Previous | Next >
  Top